Talopaketteja vertaillessasi joudut helposti informaatioähkyn valtaan. Mallistoja ja rakennustapoja on valtavasti, eikä alan ulkopuolelta ole välttämättä helppo arvioida toimijoiden vahvuuksia ja heikkouksia.

Rakennusalan messuja kiertäessä erilaisia esitteitä ja talokirjoja kertyy kilotolkulla ja selkeitä eroja eri toimijoiden välillä voi olla vaikea hahmottaa. Kaikki mainostavat rakentavansa laadukkaita koteja, joissa arki on onnellista ja toimivaa.

Kaikilla meistä on lähipiirissä rakentaja tai rakentajia, joilla omakotitalohanke on aiheuttanut jossain määrin harmaita hiuksia. Rahat, energia tai motivaatio on loppunut ja koti on jäänyt viimeistelemättä tai ratkaisevat virheet korjaamatta. Aina vika ei kuitenkaan ole talotoimittajassa, myös rakentajalla on voinut olla epärealistiset käsitykset omista resursseistaan.

Tässä postauksessa on listattuna tyypillisimmät virheet, epäonnistumiset ja väärinymmärrykset, joita omakotitaloa rakentaessa voi tulla vastaan. Olemme kehittäneet Kiiruna Talojen konseptia pitäen mielessä nämä kompastuskivet ja pyrkien taklaamaan niiden edelle jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

 

1. Budjetti pettää


Monilla raksafoorumeilla kehotetaan rakentajia varautumaan 5-40 % budjetin ylityksiin. Euromääräisesti 200 000 euron rakennushankkeessa puhutaan siis noin 10 000-80 000 € summista.

Mistä näin suuret budjetin ylitykset johtuvat? Useimmiten syynä on epärealistinen käsitys oman työn osuudesta ja sillä tehtävistä säästöistä tai epäselvyys siitä, mitä kaikkea talopaketti sisälsikään.

Osalle rakentajista omalla työllä säästäminen on varsin realistinen vaihtoehto. Tietotaito, useimmat välineet ja oikean suuntainen käsitys rakentamisen ja sisustustöiden teosta on hallussa, eikä kuva oman kodin naputtelusta iltapuhteina ole liian romanttinen. Kaikilla omasta kodista haaveilevilla ei ole taitoa oman kodin rakentamiseen – eikä tarvitsekaan olla.


Omalla työllä säästettäessä työlle ei yleensä lasketa euromääräistä arvoa. Monet muutkin kustannukset jäävät usein huomioimatta. Mainitut budjetin ylitykset pitävät harvoin sisällään niin sanottuja rakentamisen piilokustannuksia, kuten mahdollista vuokralla asumisen hintaa, mahdollisia vapaita palkkatöistä, rakennustyömaan lämmityskustannuksia ja matkakuluja työmaalle ja takaisin.

Omakotitalon budjetti ylittyy tyypillisimmin aivan rakennushankkeen alkuvaiheessa pieleen menneen tonttivalinnan takia, loppupuolella kiireen, väsymyksen ja kalliiden sisustushaaveiden vuoksi.

Kuinka me hoidamme: Talopaketin hinta on eurolleen tiedossa hankintasopimusta allekirjoitettaessa. Kiiruna Talojen talopaketti tarkoittaa aina muuttovalmista kotia. Asiakkaan tehtävät on selkeästi eritelty ja myyjä antaa asiakkaan vastuulle jäävistä töistä hinta-arvion, jos asiakas sitä pyytää. Talopaketti maksetaan kuudessa erässä. Koti luovutetaan asiakkaalle vasta kun se on täysin muuttovalmis. Viimeinen maksuerä tulee maksettavaksi talon luovutuspäivänä.

 

2. Aikataulu pettää

 

Aika on rahaa myös omakotitaloa rakennettaessa. Aikataulujen ennustettavuus ja pitävyys mahdollistavat stressittömän raksa-ajan ja luovat luottamusta talotoimittajan ja asiakkaan välille.

Rakennusalalla aikatauluviivästykset ovat valitettavan tuttu juttu. Omakotitalo rakentuu yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa, jolloin esimerkiksi perustusten viivästyminen vaikuttaa talopaketin toimitusaikaan. Talopaketin myöhästynyt toimitus taas voi laittaa asentajien aikataulut uusiksi niin, että parin päivän myöhästyminen kertautuu lopulta jopa viikoiksi.

 

Valmistalo_paketti

Kiiruna Talon toimitus ei sinänsä edellytä asiakkailta vapaapäivien ottamista, sillä rakennamme talon muuttokuntoon. Osa asiakkaista pyytää kuitenkin muutaman päivän vapaan muuton yhteyteen, jotta ehtii siivota raksapölyt kodista huolellisesti pois ennen muuttoa. Useimmat meistä joutuvat ilmoittamaan tai pyytämään lomapäivät työnantajalta jo hyvissä ajoin, joten on kaikille osapuolille parasta pysyä sovituissa aikatauluissa, jotteivät lomapäivät mene hukkaan keskeneräistä taloa ihmetellessä.

Isommista viivästyksistä puhuttaessa kustannukset nousevat ylimääräisen vuokralla asumisen, mahdollisen lisätyövoiman ynnä muun takia jo huomattaviin summiin.

Kuinka me hoidamme: Alustava toimitusviikko katsotaan heti kaupanteon yhteydessä. Kun toimituksen esteet ovat poistuneet eli rakennuslupa on myönnetty, lyödään lukkoon tarkka toimitusviikko. Kaikki toimituksen esteet pitää hoitaa kuntoon 12 viikkoa ennen talotoimituspäivää. Tarkka päivä sovitulta viikolta varmistuu noin kuukausi ennen toimitusta. Sopiva viikko ja päivä katsotaan yhdessä asiakkaan ja työnjohtajan kanssa.

 

3. Epäselvyydet urakkarajoissa tai reklamaatioissa

 

On tärkeää, että sinulla on täsmällinen ja selkeä kuva siitä, mikä on talon valmiusaste sitä luovutettaessa, jotta osaat arvioida talon todellisen kokonaishinnan. Lue toimitussisältö huolellisesti paitsi tarvikkeiden, myös pakettiin kuuluvien asennusten (esim. kalusteiden asennus) ja suunnitelmien (esim. sähkösuunnitelmat) osalta. Pyydä myyjältä arvio asiakkaan vastuulle jäävien asioiden ja töiden kokonaissummasta.

 

Muuttovalmius_aste

 

Yllä olevassa kuvassa Kiiruna Talo luovutuskunnossa. Julkisivumaalaus kuuluu asiakkaan tehtäviin. 

 

Talopaketti-termille ei ole yksiselitteistä määritelmää siitä, mitä se pitää sisällään, joten tutustu toimitussisältöön huolellisesti. Joidenkin talopakettien halpa hinta saattaa houkuttaa. Paketin ulkopuolelle jäävien tarvikkeiden ja asennusten todellinen kustannus olisi hyvä laskea budjettiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Kuinka me hoidamme: Kiiruna Talon ostoprosessi on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi. Vakiotoimitussisältö on erittäin kattava, jolloin lisävalintoja ei tarvitse tehdä välttämättä lainkaan. Talopaketin perushinta antaa siis aina oikean suuntaisen kuvan lopullisen kodin hinnasta. Esimerkiksi perustukset, kodinkoneet, Puustellin kiinteät kalusteet, sauna kiukaineen, laadukas sähkösuunnitelma asennuksineen sekä laadukkaat lukitusjärjestelmät kuuluvat jokaiseen talopakettiin vakiona.

 

Luovutamme talon asiakkaalle vasta, kun se on täysin muuttovalmis. Talo käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdolliset puutteet korjataan viipymättä. Kaikkia pienimpiä, yleensä vain kosmeettisia, virheitä ei huomaa kuin vasta asuttaessa. Tämän takia vuositarkastuksen yhteydessä on mahdollista vielä pakkeloida ja maalata joitakin nurkkia tai esimerkiksi asennusaikana kolhiintunutta listaa.

Tässä esitellyt kolme tyypillisintä sudenkuoppaa ovat kaikki ehkäistävissä huolellisella suunnittelulla, prosessien ymmärtämisellä ja rehellisellä budjetoinnilla.


LUE LISÄÄ: Ajatuksia talopakettien hinnoista.

 

LUE LISÄÄ: Ajatuksia nopeasta rakentamisesta – uhka vai mahdollisuus?

 

HALUAN TILATA TALOKIRJAN