Edellisessä maanrakennusta käsittelevässä postauksessa keskityimme maanrakennustöiden hintaan ja asioihin, jotka on hyvä ottaa huomioon urakoitsijoiden kilpailutuksessa.  

Tässä blogitekstissä käsittelemme maanrakennusvaiheen tyypillisimmät yllätykset sekä talovalmistajien erityisvaatimukset maanrakennustöille.  

 

Pysy kärryillä kustannuksista – älä jätä maanrakennustöiden lopullista hintalappua yllätykseksi 

 

Simo Matikainen Raksimo Oy:stä on tehnyt lukuisten pientalojen pohjatyöt uransa aikana.  

 

– Teen lähtökohtaisesti maatyöt avaimet käteen -tyylillä, jolloin hinta on sitova ja kaikenlaiset yllätykset asiakkaan suuntaan ovat mahdollisimman vähäiset, Matikainen kertoo.  

 

Maanrakennustöiden hinta voi päästä yllättämään rakentajan, mikäli mielikuva työn hinnasta ei vastaa todellisuutta.  

 

– Tiedän tapauksia, jossa asiakas on päätynyt tilaamaan maanrakennustyön tuntihommina. Tuntimääriä on kuitenkin vaikea arvioida, ja lopullinen summa saattaa tulla asiakkaalle järkytyksenä. Sitova tarjousmenettely on ehdottomasti asiakkaan etujen mukaista, vaikka se ei tällä alalla ole vielä vakiintunut käytäntö, Matikainen kertoo.  

 

P3209037

 

 

Maanrakennusvaiheessa asiakas saattaa vielä neuvotella pankin kanssa lopullisen lainan suuruudesta ja ehdoista. Pankkineuvotteluita helpottaa, jos maatyövaiheen kokonaiskustannukset ovat mahdollisimman tarkkaan ennakoitavissa jo ennen työn aloittamista.  

 

Urakoitsijan on mahdollista arvioida maanrakennustöiden kokonaiskustannukset tarkasti, kunhan maaperätutkimus on asianmukaisesti suoritettu.  

 

Tyypillisimmät yllätykset johtuvat huonosta informoinnista – “maanrakennusurakoitsija ei voi olettaa asiakkaan olevan ammattilainen” 

 

Rahan ja kustannusten lisäksi huomio tulisi kiinnittää riittävään ja oikea-aikaiseen informointiin.  

 

– Joskus eteen tulee tilanne, että asiakas ei ole tiennyt, että hänen tulee tilata vesiliittymä tontille tiettyyn päivämäärään mennessä, Matikainen kertoo. 

 

New call-to-action

Pahimmillaan tällainen tilanne, jossa jokin allekirjoitus puuttuu esimerkiksi vesilaitoksen sopimuksesta, saattaa aiheuttaa sen, että koko työmaa seisoo viikon verran, kun vesiliittymälle kaivettu kuoppa sattuu olemaan tontin ainoan sisäänkäynnin päällä.  

 

– Maanrakentajien tulisi muistaa, että asiakas on hyvin harvoin tämän alan ammattilainen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiat tulee kertoa asiakkaalle selkeästi. Yleensä vastaava mestari käy asiakkaan kanssa läpi asiat, jotka tulee olla hoidettuna ennen maatöiden aloittamista, Matikainen sanoo. 

 

Nämä asiat ovat rakennuttajan vastuulla ennen maatöiden aloittamista  

 

Yleisesti ottaen nämä asiat tulee olla kunnossa ennen maatöiden aloittamista: 

  • Rakennuslupa (joissakin kunnissa esim. louhinnan saa aloittaa jo ennen luvan saapumista, varmista tämä omasta kunnastasi, jos tontilla on tarve louhinnalle) 

  • Sähkösopimus 

  • Sopimus kunnallistekniikkaan liittymisestä  (vesi- ja viemäri) 

Maatyöt tehdään tontilla niin sanotusti alhaalta ylöspäin, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vesi- ja viemäriliittymät hoidetaan ensimmäisinä kuntoon. Jos sopimukset ovat tekemättä, muita töitä voi olla tässä vaiheessa vaikea edistää, jolloin koko työmaa seisoo.  

 

Talotoimittajan vaatimukset maatöille – talotehtaiden välillä on eroja muun muassa viemäriverkoston toteuttamisessa 

 

Matikainen kertoo, että talotoimittajien välillä on pieniä eroja siinä, kuinka maatyöt tulee hoitaa.  

Yksi maanrakentamiseen liittyvä erikoispiirre Kiiruna Taloissa on koko talon alalle tuleva finnfoam-eriste, joka asennetaan maanrakennusvaiheessa maanrakentajan toimesta. 

 

– Usein talopakettitoimittajilla on jokin lappunen, jossa on ohjeet maanrakentajille. Isoimmat erot liittyvät esimerkiksi viemäröintiin, Matikainen kertoo.  

 

Kiiruna Taloilla viemäröinti jaetaan jo maatyövaiheessa kolmeen tai neljään eri nousuun. Viemäriputkien jako paitsi nopeuttaa putkiasentajan työtä myös tekee viemäristöstä laadukkaamman.  

 

– Tämä viemäriputkiston jakaminen minimoi viemäriverkon vaakavedot. Tämä varmistaa sen, ettei viemäristöön tule ajan kuluessa taipumia ja siten tukoksia, Matikainen kertoo.  

  

Tästä aiemmin julkaistusta postauksesta löydät asiaa maanrakennustöiden kilpailutuksesta ja keskimääräisistä hinnoista. 

 

New call-to-action