Hirsitalojen kovalle suosiolle ei näy loppua: vuonna 2019 jo joka neljäs rakennettu talo oli hirsitalo. Hirsitaloilla on rakentajien keskuudessa laajasti terveen talon maine. Kiinnostus kodin sisäilmaa ja ekologisia rakennusmateriaaleja kohtaan on yhä nouseva trendi.

 

Mikä hirsitalossa on ylivertaista verrattuna puu- tai kivitaloon?

Suomalaiset ovat metsäkansaa. Suomalainen mänty on tuttu, turvallinen ja rauhoittava materiaali, johon yhdistyy myös mielikuvat puhtaudesta ja luonnonmukaisuudesta. Parhaimmillaan sisätiloissa käytetyt puumateriaalit vaikuttavatkin läsnäolijoiden mielialaan ja fysiologiseen stressitasoon positiivisesti.

Metsäntutkimuslaitoksen (nyk. Luonnonvarakeskus) mukaan useat tutkimukset osoittavat puumateriaalien lieventävän stressiä. Puumateriaalit vaikuttavat ihmiseen sekä fyysisesti että psyykkisesti, mutta tarkkoja toimintamekanismeja ei vielä tunneta. Jo puun koskettamisen on kuitenkin osoitettu tuovan hyvää oloa ja vaikuttavan rauhoittavasti.

 

Hirsi_sisustus

Puun ominaistuoksun synnyttävä alkoholien, aldehydien ja terpeenien sekoitus on vuonna 2017 valmistuneen väitöskirjan (Tiina Vainio-Kaila) mukaan haitallinen useille tauteja aiheuttaville bakteereille, mutta ei ihmisille. Puupinnan, etenkin männyn, todettiin olevan antibakteerinen myös silloin, kun puun uuteaineet oli poistettu asetonilla.


Männyn antibakteeriset ominaisuudet ovat vertaansa vailla

Puu on antibakteeristen ominaisuuksiensa vuoksi suosittu materiaali rakentamisen lisäksi myös esimerkiksi saunan lauteissa, ja keittiössä käytettävissä leikkuulaudoissa. Vainio-Kallan väitöstyö osoittaa männyn olevan hieman antibakteerisempaa kuin kuusen.

 

HALUAN TILATA TALOKIRJAN


Yksittäistä syytä antibakteerisille ominaisuuksille ei nimetty, sillä ilmiölle löytyi useita selityksiä. Männyn pihka ja kymmenet muut uuteaineet ovat antibakteerisia, samoin kuin kuituja yhteen sitova ligniini.

 

Hirsi_sisapinta

 

Vainio-Kallan väitöstyössä vertailtiin bakteerien viihtymistä käsittelemättömillä puupinnoilla. Verrokkina toimi hygieeniseksi mielletty lasipinta. Sekä koli- että listeriabakteerit kuolivat puupinnalla vähitellen, mutta säilyivät lasipinnalla elinvoimaisina. Puun pinta kuivuu bakteereille epäedullisen nopeasti.

Puusta haihtuvat orgaaniset yhdisteet vaikuttavat stressitasoihin ja immuunipuolustukseen myönteisesti. Männystä etenkin lämpimällä säällä haihtuvat terpeenit kohentavat mielialaa ja kohottavat vastustuskykyä.

 

Hirsitalon hyväksi kehuttu huoneilma on monen tekijän summa – puun ominaisuudet ja koneellinen ilmanvaihto avainasemassa

Hirsitaloasujat ovat neljä kertaa todennäköisemmin tyytyväisiä sisäilman laatuun verrattuna puutalossa asuviin vastaajiin ja kuusi kertaa todennäköisemmin tyytyväisiä verrattuna kivitalossa asuviin vastaajiin. (THL, 2012)

Hirren hengittävä rakenne tasaa huoneiston ja ulkoilman ilmankosteutta ympäri vuoden optimaalisesti. Hirsitaloissa kärsitään harvemmin uusille omakotitaloille tyypillisestä kuivasta sisäilmasta. Kaikkien puumateriaalien huoneilmaa parantava vaikutus onkin pitkälti puun kosteutta tasaavien ominaisuuksien ansiota.

 

Hirsitalopaketti_liitos

Hirren hengittävyyttä ei tule sekoittaa vetoisuuteen tai rakenteiden epätiiveyteen. Huonelämpötilan tasaisuudella oli THL (2012) tutkimuksen mukaan vaikutusta koettuun ilmanlaatuun. Ne, joiden kodeissa oli sopivan lämmintä sekä kesällä että talvella, raportoivat olevansa tyytyväisiä sisäilman laatuun.

Hallittu ja oikein säädetty ilmanvaihto on oleellinen osa myös hirsitalon asumismukavuutta. Aiemmin viitatussa THL:n tutkimuksessa todettiin, että ne asukkaat, joilla oli ilmanvaihtomuotona koneellinen tulo ja poisto tai koneellinen poisto, olivat tyytyväisempiä sisäilman laatuun kuin ne, joilla oli hirsitalossaan painovoimainen ilmanvaihto tai ei ilmanvaihtoa lainkaan. Myös raitisilmaventtiilin olemassaolo vaikutti myönteisesti sisäilmaa kohtaan koettuun tyytyväisyyteen.

 

Muuttovalmis Kiiruna Hirsitalo on turvallinen, terveellinen ja järkevän hintainen koti

Kiiruna Hirsitalot valmistuvat tuttuun tapaan Tornion talotehtaallamme, josta ne toimitetaan valmiina moduuleina tontilla odottavan kivijalan päälle. Asiakasta ei vaivata rakennusaikaisella siivoamisella, tavaroiden vastaanottamisella tai aikatauluista huolehtimisella. 

 

Kaikki Kiiruna Talot luovutetaan asiakkaalle aina täysin muuttovalmiina ja huolellisesti viimeisteltynä.

 

Hirsitalon rakentumisesta lisää seuraavassa postauksessa. 

 

LUE LISÄÄ: Nopeasti rakennettu talopaketti – uhka vai mahdollisuus?

 

LUE LISÄÄ: Hirsitalon toimitussisältö, maalämpö vakiona osa hirsitalopakettia

 

HALUAN JÄTTÄÄ YHTEYDENOTTOPYYNNÖN

 

HALUAN TILATA TALOKIRJAN