Tontin, maatöiden ja talopaketin lisäksi rakennuttajan on hyvä olla tietoinen rakentamisen muista kustannuksista. Budjetoinnissa unohtuu herkästi rakentamisen piilokustannukset.

 

Rakentamisen piilokustannukset – mitä pidempi raksa-aika, sitä suuremmat kustannukset

 

Talopaketin, tontin, maatöiden ja muiden ilmeisten kustannusten lisäksi rakentamisesta koituu melko paljon niin sanottuja piilokustannuksia. Tällaisia piilokustannuksia ovat mm.:

 

  • rakennusaikainen vuokralla-asuminen
  • työmaa-aikaisen rakentamisen aikana syntyvät sähkölaskut, jätemaksut ja siivoukseen käytettävä aika
  • mahdollisten tavaratoimitusten vastaanottaminen, siihen kuluva aika ja muut kustannukset
  • mahdollisten tauko- ja wc-tilojen järjestäminen työmaalla työskenteleville henkilöille
  • tavaratoimitusten suojaaminen, siihen kuluva aika ja muut kustannukset
  • korkokustannukset

 

Makuuhuone (10)

 

Kaikkia yllä lueteltuja kustannuksia ja niiden suuruutta yhdistää yksi asia: aika. Mitä pidempi on rakentamisen kesto, sitä suuremmaksi kasvavat niin jätekulut, energiankulutus kuin vuokralla asuminenkin.

 

 

Korkeiden korkojen aikana rakentamisen nopeus nousee aivan uuteen arvoon

 

Useimpiin rakennuslainoihin neuvotellaan alkuun lyhennysvapaata. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentaja maksaa tällöin lainasta vain korkoa, lyhennyksiä ei tehdä lainkaan. Lyhennysvapaalla pyritään perinteisesti helpottamaan tilannetta, jossa rakentajalla on yhtäaikaisesti kuluja sekä rakentamisesta että rakentamisaikaisesta vuokra-asumisesta tai toisesta omistusasunnosta. 

 

Nollakorkojen aikana lyhennysvapaat olivat taloudellisesti todellakin lähes vapaita kuukausia lainakustannuksista. Nyt kun korot ovat korkeammalla, pelkkä lainan korko voi olla tuntuva kuukausierä. Tällöin rakentamishankkeen jouheva eteneminen nousee aivan uuteen arvoon. 

 

Kiiruna Talojen keskimääräinen hankeaika kaupanteosta muuttoon on 7,1 kuukautta. Kaupanteosta rakentamisen aloittamiseen menee keskimäärin 3,9 kk ja rakentamisen aloituksesta muuttoon keskimäärin 3,2 kk. (RTS 2023) Alan keskiarvot ovat kaupanteosta rakentamisen aloittamiseen 5,5 kk ja rakentamisen aloituksesta muuttoon 9,5 kk.

 

Kiiruna Talon kanssa raksa-aika on siis keskimäärin kahdeksan kuukautta lyhyempi, kuin alalla yleensä. On erittäin oleellista tietää rakentamisen kesto, kun tekee raksahankkeen kokoanaiskustannusarviota.

 

KiirunaTalot7-1

 

 

Näin Kiiruna Talot minimoi rakentamisen piilokustannukset 

 

Meidän rakentamistapamme minimoi kaikki yllä luetellut kustannukset, sillä työmaa-aikainen rakentaminen kestää talotoimituksen jälkeen vain neljä viikkoa. Talo myös toimitetaan tontille niin valmiina, että lämmityskustannukset eivät kovillakaan pakkasilla nouse niin korkeiksi, kuin vasta rakenteilla olevaa taloa lämmitettäessä. 

 

Suurimmat tekijät siihen, että pystymme minimoida rakentajan piilokustannukset:

 

1. Tehtaassa rakentaminen 

2. Lyhyt työmaa-aikainen rakentaminen 

 

Suurin osa rakentamisaikaisesta jätteestä syntyy ja lajitellaan Tornion talotehtaallamme. Näin ollen me vastaamme lähes 100% rakentamisaikaisen jätteen lajittelusta ja niistä syntyvistä kustannuksista. 

 

Talo rakennetaan talotehtaalla niin valmiiksi, että työmaalle kohdistuvia tavaratoimituksia on hyvin vähän. Näin ollen asiakkaallamme ei kulu aikaa ja vaivaa tavaratoimitusten vastaanottamiseen ja suojaamiseen.

 

Työmaa-aikainen rakentaminen on niin nopeaa ja talon valmiusaste tontille toimitettaessa niin korkea, että erillisiä taukotiloja meidän asentajille ei tarvitse järjestää.

 

 

Viime vuonna 43 % rakentajista ylitti budjettinsa – eniten kustannusarvion pettämisiä kivi- ja hirsitalorakentajilla

 

RTS Rakennustukimus (2023/2024) kysyi vuoden 2023 rakentajilta, kuinka moni heistä oli tehnyt tarkan kustannusarvion rakentamisesta etukäteen. 75 % haastateltavista kertoi tehneensä tarkan kustannusarvion. 25 % aloitti rakentamisen ilman tarkkaa etukäteen tehtyä kustannusarviota.

 

43 % haastatelluista ilmoitti, että tehty kustannusarvio ylittyi. 49 % ilmoitti, että kustannusarvio piti paikkasa. 8 % vastaajista alitti arvioidut kustannukset. 

 

Eniten kustannusarvion ylittäviä kohteita oli kivitaloissa (62%) ja hirsitaloissa (53%). Näitä molempia yhdistää se, että työtä tehdään perinteisesti paljon työmaalla. Kiiruna Taloja viimeistellään työmaalla talotoimituspäivän jälkeen vain neljän viikon ajan. 

 

Kiiruna Taloilla nopeus ja laatu eivät poissulje toisiaan – markkinoiden nopeimmat valmistalot ovat tasaisen korkealaatuisia

 

Nopeus ja laatu eivät useinkaan mahdu samaan lauseeseen. Kiiruna Talojen tapauksessa emme pyri rakentamaan nopeasti nopeuden itsensä vuoksi.

 

Nopea rakentaminen on ikään kuin tehdasrakentamisen sivutuote. Tehtaassa talon rakentaminen on olosuhteiden vuoksi huomattavasti nopeampaa, kuin työmaalla. Tehtaalla yhtä taloa rakentaa suuri joukko rakennusalan ammattilaisia. Samaan aikaan, kun talo rakentuu tehtaalla, työmaalla valetaan kivijalka ja rakennetaan vesikatto.

 

Itsessään Kiiruna Talon rakentamiseen siis käytetään yhtä paljon työtunteja kuin minkä tahansa muunkin talon rakentamiseen. Ero on siinä, missä taloa rakenetaan, ja kuinka monta työntekijää rakentamiseen osallistuu.

 

Nopean rakentamisen edut (muut kuin suoraan rahalliset)

  • Hanke on vain vähän aikaa "auki" ja altis esim. maailmanpoliittisille muutoksille
  • Asiakkaiden mahdollisesti kokema rakentamisaikainen väsymys ja stressi on vähäistä
  • Naapurisopu säilyy, kun rakentaminen on nopeaa. Ellei sitten iske kateus. :) 

 

Asiakkaidemme kokemuksia ja kommentteja rakentamisen nopeudesta

 

Asiakaskokemustarinoissamme korostuu kerta toisensa jälkeen se, kuinka rakentamisen nopeus on tuonut raksa-aikaiseen arkeen helpotusta ja konkreettisia säästöjä.

 

"– Me maksoimme vain yhden kuukauden ajan sekä vuokraa että korkoja. Koska rakentaminen oli niin nopeaa, pystyimme jättämään neuvottelemistamme lyhennysvapaista osan myöhempään käyttöön.  Jos olisimme itse vuoden-puolitoista tätä kotia rakentaneet vuorotyön ohella, korko- ja vuokrakustannukset olisivat olleet jo ihan huomattavia, Juha kertoo." Lue koko juttu täältä. 

 

"– Säästimme vuokrakustannuksissa paljon, kun rakentaminen oli niin nopeaa. Samaan aikaan kun taloa tehtiin tehtaalla, me edistimme valmistelutöitä tontilla, Pekka kertoo." Lue koko juttu täältä.