Tässä postauksessa on listattu omakotihankkeen vastuuhenkilöt. Avaamme lyhyesti kunkin ammattilaisen roolia ja kustannusta, mikäli kyseisen ammattilaisen palkkaaminen on rakennuttajana sinun vastuullasi.  

 

Esimerkkinä hintojen osalta käytämme tässä blogipostauksessa Raisioon vuonna 2021 rakennutettua 107 m² Kiiruna Taloa.  

 

Pääsuunnittelija – suunnitteluvaiheen johtaja

 

Pääsuunnittelijan rooli

Pääsuunnittelija vastaa nimensä mukaisesti rakentamisen kokonaisuudesta. Pääsuunnittelijan rooli korostuu etenkin suunnitteluaikana.  Pääsuunnittelija käy esimerkiksi viranomaisten kanssa tarvittavia neuvotteluja rakennuslupahakemusta valmisteltaessa. 

 

Missä vaiheessa projektia pääsuunnittelija mukaan? 

Pääsuunnittelija tulee olla nimettynä viimeistään, kun haet rakennuslupaa. Pääsuunnittelija kehotetaan kuitenkin ottamaan mukaan projektiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ammattitaitoinen pääsuunnittelija osaa antaa rahan arvoisia vinkkejä esim. talon sijoittelusta tontille tai vielä varhaisemmassa vaiheessa päteviä vinkkejä tontin ostoon.  

 

Kopteri stilli (1)

 

 

Kuinka paljon pääsuunnittelija maksaa? 

Kiiruna Taloa rakennettaessa pääsuunnittelijan rooli on suhteellisen pieni ja rakennusprosessi nopea, joten on luontevaa, että sama henkilö hoitaa myös vastaavan työnjohtajan homman. Esimerkkitapauksessamme kokonaiskustannus vastaavalle työnjohtajalle & pääsuunnittelijalle oli 3 500 €.  

 

Mitä vielä?  

Useimmissa kunnissa sama henkilö voi toimia sekä pääsuunnittelijana että vastaavana työnjohtajana! Selvitä tämä asia, ennen kuin alat kilpailuttamaan pääsuunnittelijoita. 

 

 

Kodinhoitohuone (4)_HR 2

 

 

Vastaava työnjohtaja – rakentamisvaiheen valvoja 

 

Vastaavan työnjohtajan rooli 

 

Kun suunnitteluvaihe on ohi ja taloa aletaan rakentamaan, päävastuu projektin oikeaoppisesta etenemisestä siirtyy vastaavalle työnjohtajalle. Saatat törmätä puhuttavan myös vastaavasta mestarista tai pelkästä työnjohtajasta.  

 

Vastaavan työnjohtajan vastuulla on valvoa, että työmaalla noudatetaan lakeja, määräyksiä ja hyvää rakennustapaa. Vastaava työnjohtaja tarvitsee hyväksyttää kunnan rakennusviranomaisella. 

 

Omakotitaloa rakennettaessa sama henkilö voi toimia sekä vastaavana työnjohtajana että pääsuunnittelijana. Etenkin Kiiruna Talojen tapauksessa työmaalla tehtävien töiden määrä on niin minimaalinen, että sama henkilö voi oikein hyvin toimia molemmissa tehtävissä työnlaadun kärsimättä.  

 

Jotkut kunnat kuitenkin vaativat, että pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana ovat eri henkilöt. Varmista tämä ennen kuin lähdet kilpailuttamaan pääsuunnittelijaa ja/tai vastaavaa työnjohtajaa. Vastaavan työnjohtajan on syytä olla puolueeton ammattilainen, jolla ei ole esim. sidoksia talotoimittajaan. 

 

Keittiö (10)

 

Missä vaiheessa projektia vastaava työnjohtaja mukaan? 

 

Vastaava työnjohtaja tulee olla palkattuna viimeistään, kun työmaalla aloitetaan rakentaminen eli maatyöt.  

 

Kuinka paljon vastaava työnjohtaja maksaa? 

 

Kiiruna Taloa rakennettaessa myös vastaavan työnjohtajan työmäärä on pieni, sillä rakentamisesta noin 95 % tapahtuu talotehtaalla.  Täten on luontevaa, että työnjohtajana toimii sama henkilö, joka vastaa pääsuunnittelusta. Esimerkkitapauksessamme kokonaiskustannus vastaavalle työnjohtajalle & pääsuunnittelijalle oli 3 500 €. 

 

Sopimukseen olisi hyvä kirjata ainakin suuntaa-antavasti myös suoritettavan valvonnan määrä esim. tunti- tai käyntimäärinä ja kellonajat, jolloin vastaava työnjohtaja on tavoitettavissa ja vastaa kysymyksiisi.  

 

Miksi rakentajan tulee itse palkata pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja? 

 

Tällä lakiin kirjatulla järjestelyllä pyritään suojaamaan rakennuttajan oikeusturvaa. Ammattilainen, jolla ei ole rakennushankkeeseen muita sidonnaisuuksia, kuin pääsuunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan rooli, katsotaan pystyvän ajamaan rakentajan, sinun, etuja parhaimmalla tavalla. 

 

Suomalaisen rakentamisen laatu on korkea. Tämä ulkopuolisten valvojien pakollinen palkkaaminen on yksi tapa suojella sitä, että kaikkien kodit rakentuvat lakien ja säädösten mukaan, eikä työmaalla synny turhia vaaratilanteita.  

 

KiirunaTalot44

 

Muut mahdolliset ammattilaiset, joita sinun tulee palkata

 

1. Rakennuslupaa hakiessa selviää, vaaditaanko työmaalle erillinen KVV/IV-vastaava (kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston/ilmanvaihdon) valvomaan näiden osa-alueiden työtä. 

Esimerkkitapauksessamme kohteeseen tarvittiin erillinen KVV/IV-vastaava. Kustannus oli 500 €.  

 

2. Rakennesuunnittelu kuuluu Kiiruna Talojen talopaketin hintaan, mutta jotkin kunnat vaativat erillisen päärakennesuunnittelijan, mikäli rakennusvalvonta vaatii rakennesuunnittelijalta perustus- ja rakennesuunnitelmien esittelykäyntiä rakennusvalvonnassa ja/tai työmaakäyntejä.  

Esimerkkikohteessamme ei vaadittu erillistä päärakennesuunnittelijaa.  

 

3. Perustusten rakennesuunnittelu kuuluu talopaketin hintaan ja tulee yhteistyökumppaniltamme Perustavalta. Perustava tekee perustusten rakennesuunnitelman pohjatutkimuksen tietojen mukaan. Pohjatutkimus tilataan pohjatutkimuksiin erikoistuneelta firmalta. Pohjatutkimus kannattaa teettää jo ennen tontin ostoa. Sen kustannus on noin 700-1500 € urakoitsijasta riippuen 

Esimerkkikohteessamme pohjatutkimus maksoi 770 €. 

 

Kiiruna Talojen talopakettiin kuuluu seuraavat suunnittelutyöt: 

  • Rakennesuunnittelu 
  • LVI-suunnittelu 
  • Sähkösuunnittelu 
  • Sisustussuunnittelu (kiinteiden kalusteiden ja pintamateriaalien osalta) 
  • Perustussuunnittelu 

Toimitussisällössämme on määritelty perustaso, jolla nämä kaikki edellä mainitut suunnitelmat kuuluvat talopaketin perushintaan. Lisätyöt veloitetaan tuntiperusteisesti. 

 

New call-to-action

 

HALUAN LUKEA ASIAKASKOKEMUKSIA

 

HALUAN TILATA TALOKIRJAN